fap

Förskoleappen är ett nytt kommunikationsverktyg som kan användas av pedagoger inom förskolan för att kommunicera med barnens föräldrar, angående barnets utveckling, aktiviteter och påminna om kommande händelser. Appen kan användas på både en telefon eller surfplatta med iOS eller Android, samt är även tillgänglig som en webbsida.

I appen finns -ett bloggflöde där pedagoger kan skriva inlägg med text, bild och film, -en samtalsfunktion så pedagoger kan ha en direktkonversation med föräldrarna till barnen på förskolan samt -en anslagstavla för kortare notiser och påminnelser.

Kund : Caperio
Uppdragsgivare : Caperio
Design & Produktion : Frostware
Plattform : Android och iOS